Linas Jusionis : Only in the snow remained the marks

22 January 2013 - 28 February 2014
Installation Views
Press release

Galerijoje „Vartai“ personalinėje jaunosios kartos tapytojo Lino Jusionio parodoje „Tik sniege liko žymės“ pristatomi paskutinių metų kūriniai, liudijantys apie nuosekliai plėtojamą meninę poziciją. Prieš kelerius metus plačiau žinomu tapusio menininko darbai pastebėti dėl išskirtinio racionalaus, analitiško požiūrio į paveikslo kūrimą, stilistinio išskirtinumo (formų ir spalvų redukavimas, minimalizmas, lygūs potėpiai), ryškių sąsajų su kinematografinio vaizdo specifika, fotografija, literatūra, ypač prancūzų naujuoju romanu, Witoldo Gombrowicz kūryba. Šios savybės leidžia išskirti L. Jusionį ne tik jaunųjų, bet ir visos Lietuvos tapybos tradicijos kontekste.

Estetiškai santūriuose menininko paveiksluose vyrauja tarpusavyje susipinančių sporto, laisvalaikio ir peizažo motyvų fragmentai, kurie perteikiami tikslingai kurstant žiūrovo sąmonę atskiras detales jungti į menamą istoriją. Taip kuriama istorijos detektyvinė intriga ir įtampa, kurią skatina suvokimas, jog menininkas pateikia tik detalės, o tikrasis siužetas slypi už žiūros lauko ribų. L. Jusionis domisi žmogaus sąmonės savybe maniakiškai konstruoti tikrovę, kiekviename, kad ir nereikšmingame realybės elemente ieškant priežastingumo ryšių. Jo kūryba siekia aktualizuoti paties vaizdavimo proceso preparavimą, kai pavaizduotos detalės ima pasakoti pačios save. O vengimas reprezentuoti siužetą, konkrečias idėjas ar asmeninę patirtį bei emocijas, sukuria reikšmės poreikį, kurio paieška išpildo emocinės ir intelektualinės patirties troškimą.

Dvi galerijos sales užimančioje ekspozicijoje pristatomi tapybos darbai demonstruoja ankstesnių kūrybinių principų tąsą, tačiau papildyti naujais koloristiniais ieškojimais ir plastiniais sprendimais. Parodos pavadinimas „Tik sniege liko žymės“ nurodo į parodoje aktualizuojamą naratyvo konstravimo problematiką.

Linas Jusionis (g.1986) šiuo metu tęsia magistrantūros studijas Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2009 metų dalyvauja grupinėse parodose ir surengė keturias personalines, iš kurių viena buvo galerijoje VARTAI rengiamo projekto “Artscape Latvija” dalis (kartu su Miks Mitrevics). 2011 metais tapo konkurso “Jaunojo tapytojo prizas” antrosios vietos laureatu.