Robertas Narkus: The Board

10 September - 9 October 2020
Overview

LT/EN

Roberto Narkaus personalinė paroda „Taryba“

Kuratorė Neringa Bumblienė

2020 09 10 – 2020 10 09
Parodos rėmėjai: Lietuvos Kultūros taryba

Parodos atidarymas rugsėjo 10 d., 15 – 20 valandomis.


Roberto Narkaus parodoje „Valdyba“ pristatomi karantino metu menininko subrandinti kūrybiniai vaisiai – visas galerijos „Vartai“ erdves užimanti žmogaus dydžio fotografijų ir daiktų instaliacija. Iš studijoje surinktų objektų, laidų, virvių, statybinių medžiagų ir meno kūrinių likučių menininkas konstruoja ekspresyvius natiurmortus-avatarus. Galbūt tai – menamos organizacijos, komiteto ar valdybos nariai, pozuojantys korporatyviniam portretui.

 

Globėjas
Renata ir Rolandas Valiūnai

Galerijos rėmėjai
„Plieno spektras“, VšĮ „Meno fondas“, Vilma Dagilienė, Romas Kinka, „Ekskomisarų biuras“

Parodos grafinis dizainas
Nerijus Rimkus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Robertas Narkus‘s solo exhibition “The Board”

Curator Neringa Bumblienė

2020 09 10 – 2020 10 09

Exhibition supported by Lithuanian Council for Culture

 

Opening on 10 September at 3 – 8 p.m.

 

Robertas Narkus’s exhibition The Board presents the outcome of the artist’s creative processes throughout the quarantine period: an installation of human-sized photographs and objects occupying the entirety of the Vartai Gallery spaces. The artist uses objects, wires, ropes, building materials and remnants of artworks collected in his studio to construct expressive still life avatars. Perhaps these are members of an imaginary organisation, committee, or directorate, posing for a corporate portrait.

 

Patron

Renata and Rolandas Valiūnas

 

Gallery supported by

“Plieno Spektras”, PI “Meno Fondas”, Vilma Dagilienė, Romas Kinka, “Ekskomisarų Biuras”

 

Graphic design

Nerijus Rimkus

Installation Views
Press release

LT / EN

Roberto Narkaus personalinė paroda „Taryba“

Kuratorė Neringa Bumblienė
Parodos rėmėjai: Lietuvos Kultūros taryba

Parodos atidarymas rugsėjo 10 d., 15 – 20 valandomis.


Roberto Narkaus parodoje „Valdyba“ pristatomi karantino metu menininko subrandinti kūrybiniai vaisiai – visas galerijos „Vartai“ erdves užimanti žmogaus dydžio fotografijų ir daiktų instaliacija. Iš studijoje surinktų objektų, laidų, virvių, statybinių medžiagų ir meno kūrinių likučių menininkas konstruoja ekspresyvius natiurmortus-avatarus. Galbūt tai – menamos organizacijos, komiteto ar valdybos nariai, pozuojantys korporatyviniam portretui.

 

Savo kūryboje Narkus dažnai įkvėpimo semiasi iš verslo ir startuolių pasaulio. Supriešindamas jame tvyrančią optimizmo ir veržlumo dvasią bei nusivylimo kartėlį, autorius ne tik kuria tragikomiškus performansus, videodarbus ir koliažus, bet taip pat yra ne vienos kultūrinės ir verslo organizacijos įkūrėjas ar tarybos narys. Narkaus darbuose esama daug humoro; tačiau ši ironija labai dviprasmiška – menininkas prisipažįsta pats kartais esąs maištaujantis neoliberalios sistemos sraigtelis.

 

Sugrįžimas prie fotografijos žanro šioje parodoje nėra atsitiktinumas. Komercinės fotografijos srityje ne vienerius metus dirbęs kūrėjas demonstruoja meistrystę: gigantiškos hiperrealistinės nuotraukos glumina savo brutaliu detalumu, kviesdamos dar kartą atidžiau pažvelgti į nepagražintą tikrovę ir ją švęsti. Atpažįstamai, lengvai ir su šypsena Narkus provokuoja žiūrovą, gerą skonį ir meno rinką mesdamas iššūkį saugiam minimalizmui. Apšviesti ryškia ir tolydžia šviesa, nuotraukose vaizduojami daiktai, regis, tampa antropomorfinėmis būtybėmis. O galbūt tai – nieko bendro su žmonėmis neturinčios gyvybės formos, sprendžiančios mūsų likimus niekada nesibaigiančioje vaizdo konferencijoje. Atsakymų ieškoti lieka netrukus duris atversiančioje parodoje.

 

Savo žodžiais rašytame ir galerijos viešųjų ryšių skyriui atsiųstame kvietime į parodą menininkas kreipiasi: „Didysis satrape, pirmininke, šviesiausiasis magistre, Jūsų ekscelencijos, interneto tiekėjai ir protokolo meistrai, teisybės ir moralės saugotojai, komisijų komisija, ceremonijų vadovai, vaidilutės, didžėjau, seniai, žyniai, motinų taryba, akcininkų susirinkime, prezidiume, vienas ir devyniasdešimt devyni procente, vidinio rato nariai, patarėjau, konsule, pasaulio vadybininkai, admirole, marketingo direktoriau, pardavimų vadove, viešųjų ryšių specialiste, revoliucionieriai, go-go šokėjos, anarchistai ir leftistai. Išsisaugokite datą! Pasižymėkite kalendoriuje – Roberto Narkaus solo parodos „Valdyba“ atidarymas – rugsėjo 10d.“

 

Robertas Narkus (g. 1983) – Vilniuje gyvenantis menininkas, daugelio eksperimentinių meno, vadybos ir maisto industrijos organizacijų iniciatorius bei lyderis. Savo meninę praktiką Narkus apibūdina kaip atsitiktinumų vadybą aplinkybių ekonomikoje. Hiperbolizuodamas ir lengvai ironizuodamas miglotas galios ir kitais mechanizmais apipintas neoliberalaus pasaulio sistemas, o taip pat dažnai pasitelkdamas dosniai jų siūlomus įrankius, Narkus kuria savitą ir naują tvarką.

Dėl jūsų saugumo, lankytojų skaičius galerijoje vienu metu bus ribojamas. Kviečiame nepamiršti dėvėti apsaugines veido kaukes.

Globėjas
Renata ir Rolandas Valiūnai

Galerijos rėmėjai
„Plieno spektras“, VšĮ „Meno fondas“, Vilma Dagilienė, Romas Kinka, „Ekskomisarų biuras“

Parodos grafinis dizainas
Nerijus Rimkus

Renginyje bus fotografuojama bei filmuojama, nuotraukos bei vaizdo įrašai bus skelbiami socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidoje.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Robertas Narkus‘s solo exhibition “The Board”

Curator Neringa Bumblienė

Exhibition supported by Lithuanian Council for Culture

 

Opening on 10 September at 3 – 8 p.m.

 

Robertas Narkus’s exhibition The Board presents the outcome of the artist’s creative processes throughout the quarantine period: an installation of human-sized photographs and objects occupying the entirety of the Vartai Gallery spaces. The artist uses objects, wires, ropes, building materials and remnants of artworks collected in his studio to construct expressive still life avatars. Perhaps these are members of an imaginary organisation, committee, or directorate, posing for a corporate portrait.

 

In his work, Narkus often draws inspiration from the world of business and start-ups. Contrasting its spirit of optimism and perseverance with the feeling of frustration and disappointment, the artist does not only create tragicomic performances, video works and collages, but is also the founder or council member of many cultural and business organisations. There is a lot of humour in his work. However, this irony is ambiguous: the artist admits to sometimes becoming a rebellious screw in the neoliberal machine himself.

 

The artist’s return to the genre of photography in this exhibition was not accidental. Having worked in the field of commercial photography for many years, here Narkus demonstrates his mastery: gigantic hyper-realistic photographs disturb us with their brutal detail, inviting us to take a closer look at unadorned reality and celebrate it. Recognisably, with a certain ease and a smile, Narkus provokes the viewer, good taste and the art market by challenging safe minimalism. Illuminated by a bright and even light, the objects in the photographs seem to become anthropomorphic beings. Or perhaps it is a form of life that has nothing to do with humans, deciding our destinies in a never-ending videoconference. The answers are to be found in the upcoming exhibition.

 

In the invitation to the exhibition, written by the artist himself and sent to the gallery’s PR department, the artist calls: “Oh Enlightened Satrap, Chairman, Grand Master, Your Excellency, internet providers and masters of protocol, guardians of justice and morals, commission of commissions, masters of ceremonies, priestess and keeper of the flame of the Old Religion , DJ, elders, seers, council of mothers, meeting of shareholders, presidium, one and ninety nine percent, members of the inner circle, advisor, consul, world managers, admiral, marketing director, sales manager, public relations specialist, revolutionaries, gogo dancer, anarchists and leftists. Save the date! The opening of Robertas Narkus’ solo exhibition “The Board” will take place on 10 September.”

 

Robertas Narkus (born in 1983) is a Vilnius-based artist, an initiator and leading figure in a host of experimental arts, management and food organizations. Narkus describes his art practice as contingency management in changing economic circumstances. By hyperbolizing and lightly ironizing the existing nebulous neoliberal world systems of power, entangled by other mechanisms as well, and often generously using the tools they offer, Narkus creates his own unique new order.

 

For your safety the number of attendees at the gallery at one time will be limited. Please wear your protective face mask.

 

Patron

Renata and Rolandas Valiūnas

 

Gallery supported by

“Plieno Spektras”, PI “Meno Fondas”, Vilma Dagilienė, Romas Kinka, “Ekskomisarų Biuras”

 

Graphic design

Nerijus Rimkus

 

Photographs and video footage will be taken during the event and published on social networks and in the media.